Розробка договорів дистрибуції з врахуванням антимопонопольних аспектів дистрибуційної діяльності

WTS Consulting супроводжує оптимізацію дистрибуторської структури, здійснює підготовку агентських і дистриб’юторських угод, інших договорів у сфері дистрибуції у відповідності до вимог антимонопольного законодавства України.

Ми допомагаємо уникати порушень у вигляді узгоджених дій, що забороняються законодавством про захист економічної конкуренції (ризики таких порушень виникають при формулюванні вимог щодо використання поставлених за угодою товарів, формулюванні умов перепродажу товарів, зв’язуванні товарів та включенні умов про неконкуренцію).

Допустимим способом регулювання відносин дистрибуції є укладення угод про використання об’єкту інтелектуальної власності щодо обмеження прав ліцензіата (зокрема, стосовно обсягу прав, що передаються, строку та території дії дозволу на використання об’єкту інтелектуальної власності, сфери використання об’єкту інтелектуальної власності, мінімального обсягу виробництва, тощо).

Наша практика щодо захисту прав клієнтів у сфері дистрибуції створює прецеденти. Зокрема, у Вищому адміністративному суді нами вперше було доведено, що перехід права власності на товар, який виробник поставляє дистрибутору, не впливає на зв’язок послуг з просування товару та господарської діяльності виробника. Як наслідок, вартість таких послуг повинна включатись до складу валових витрат виробника для цілей податку на прибуток.