Представництво сторін у господарських, адміністративних та загальних судах

Наші послуги щодо представництва у господарських, адміністративних та загальних судах охоплюють оцінку перспектив судової справи та формування стратегії судового захисту, підготовку проектів позовних заяв, пояснень, клопотань та інших процесуальних документів, представництво інтересів під час судового розгляду справи у всіх судових інстанціях – починаючи від суду першої інстанції до Верховного Суду України, та у процесі виконання судових рішень, захист юридичних та фізичних осіб у судовому процесі за позовом органу державної влади чи суб’єкта владних повноважень, консультування щодо обґрунтування та призначення судових експертиз.

Поєднання глибоких знань юристів фірми у матеріальному та процесуальному праві дозволяє, з одного боку, вибудовувати надійне обґрунтування позиції клієнта, а з іншого – успішно використовувати весь спектр процесуальних інструментів для захисту його інтересів.

Фірма має досвід вирішення широкого кола спорів, серед яких корпоративні, господарські, фінансові, земельні, трудові, регуляторні (з питань охорони праці, пожежної безпеки, екології та ін.), спори у сфері нерухомості тощо, у різних галузях економіки, включаючи сільське господарство, паливно-енергетичний комплекс, будівництво, транспорт, інформаційні технології, торгівлю та ін.

За потреби ми також можемо надати власну оцінку та рекомендації щодо судових документів, підготовлених іншими особами.