Розробка трудових договорів, контрактів

Укладення трудового договору у письмовій формі зменшує ризик появи конфлікту між працівником та роботодавцем. Наші спеціалісти розроблять проект типового трудового договору, який можна буде застосовувати у відносинах з більшістю працівників підприємства. Крім того, ми зможемо розробити проект трудового договору під конкретну ситуацію або для конкретної категорії працівників (топ-менеджмент, працівники із роз’їзним характером праці, з повною матеріальної відповідальністю, ін.). Розроблений нашими фахівцями проект трудового договору зможе слугувати не тільки цілям врегулювання трудових відносин між працівником та роботодавцем, але і виступати інструментом податкового планування.