Консультування

КМ Партнери забезпечує якісну консультаційну підтримку з будь-яких питань, що виникають у процесі діяльності як юридичних, так і фізичних осіб, а також надає ряд послуг, пов’язаних із практичним втіленням таких консультацій в життя в процесі ведення бізнесу нашими клієнтами. Наші послуги включають:

  • надання консультацій з будь-яких питань адміністрування та сплати податку на прибуток підприємств;
  • здійснення комплексної підтримки при вирішенні проблемних питань, пов’язаних із авансовими внесками (в тому числі аналіз структури сформованої переплати, надання пропозицій щодо варіантів її використання, підготовка заяв на використання такої переплати та подальша підтримка щодо ходу їх виконання, в тому числі шляхом листування з контролюючим органом);
  • надання консультацій та рекомендацій щодо питань адміністрування та сплати податку на додану вартість, акцизів та інших непрямих податків. Ми готові надати допомогу у розв’язанні будь-яких питань податкового обліку, включаючи проблемні питання, що виникають під час тлумачення Податкового кодексу України, заповнення податкової звітності тощо;
  • консультування з проблемних питань, які можуть виникнути в процесі ведення діяльності суб’єктами, які застосовують спеціальні режими оподаткування;
  • надання комплексу послуг для вирішення проблемних питань, пов’язаних із здійсненням виплат нерезидентам. Глибокі знання спеціалістів КМ Партнери у сферах податкового та валютного регулювання, поєднані із значним досвідом співпраці з контролюючими органами, дають можливість максимально ефективно прорахувати ризики, з якими можуть зіткнутися наші клієнти при здійсненні виплат закордон і запропонувати оптимальний шлях упередження таких ризиків. Наші послуги також включають підготовку документів, які підтверджують виплати, здійснення кваліфікації таких виплат і, в разі потреби, допомогу в юридичному оформленні та структуруванні виплат;
  • надання консультацій щодо проблемних питань адміністрування та сплати спеціальних зборів, в тому числі збору за спеціальне використання води, плати за користування надрами, тощо;
  • надання консультацій та рекомендацій щодо проблемних питань, пов’язаних із застосуванням угод про уникнення подвійного оподаткування, укладених Україною з іншими державами.