Copyright and related rights

string(0) "" object(WP_Term)#1671 (16) { ["term_id"]=> int(458) ["name"]=> string(28) "Copyright and related rights" ["slug"]=> string(28) "copyright-and-related-rights" ["term_group"]=> int(0) ["term_taxonomy_id"]=> int(459) ["taxonomy"]=> string(8) "category" ["description"]=> string(7483) "[:ua]Охорона об’єктів авторського права та суміжних прав охоплює широке коло відносин щодо захисту літературних творів, фотографій та архітектурних проектів, рекламної продукції та фільмів, комп’ютерних програм та баз даних. Юристи КМ Партнери вирішують питання доцільності реєстрації об’єктів авторського права, надають послуги із супроводження такої реєстрації, консультації із питань, пов’язаних із врегулюванням відносин між замовником та виконавцем із створення об’єкта авторського права на замовлення, а також за договором трудового найму. Фірма КМ Партнери надає послуги із розробки проектів відповідних договорів та її юристи є досвідченими спеціалістами у питаннях, пов’язаних із використанням об’єктів авторських та суміжних прав у рекламних матеріалах. КМ Партнери має великий досвід вирішення юридичних питань, а також питань податкового обліку, пов’язаних із створенням, використанням та отриманням прав на такі об’єкти авторських прав як комп’ютерна програма. Спеціалісти КМ Партнери надають консультації з питань структурування відносин щодо передачі об'єктів авторських та суміжних прав або надання прав на використання таких об’єктів, а також податкового обліку платежів за їх використання таких об’єктів. Напрацьовані експертами КМ Партнери підходи до кваліфікації об’єктів авторського права як літературного твору чи твору науки стали прецедентом та мають важливі наслідки при застосуванні угод про уникнення подвійного оподаткування під час оподаткування відповідних платежів роялті (зокрема, щодо програмного забезпечення).[:ru]Охрана объектов авторского права и смежных прав охватывает широкий круг правоотношений относительно защиты литературных произведений, фотографий и архитектурных проектов, рекламной продукции и фильмов, компьютерных программ и баз данных. Юристы КМ Партнеры помогают решить вопрос целесообразности регистрации объектов авторского права, предоставляют услуги по сопровождению такой регистрации, предоставляют консультации по вопросам, связанным с урегулированием отношений между заказчиком и исполнителем по созданию объекта авторского права на заказ, а также по договору трудового найма. Фирма КМ Партнеры предоставляет услуги по разработке проектов соответствующих договоров, и ее юристы являются опытными специалистами в вопросах, связанных с использованием объектов авторских и смежных прав в рекламных материалах. КМ Партнеры имеет большой опыт решения юридических вопросов, а также вопросов налогового учета, связанных с созданием, использованием и получением прав на такие объекты авторских прав как компьютерная программа. Специалисты КМ Партнеры предоставляют консультации по вопросам структурирования отношений относительно передачи объектов авторских и смежных прав или предоставления прав на использование таких объектов, а также налогового учета платежей за их использование. Наработанные экспертами КМ Партнеры подходы к квалификации объектов авторского права как литературного произведения или произведения науки стали прецедентом и имеют важные последствия для применения соглашений об устранении двойного налогообложения при налогообложении соответствующих платежей роялти (в частности, в отношении программного обеспечения).[:en]Protection of copyright and related rights covers a wide range of relations concerning the protection of literary compositions, photographs and architectural plans, promotional products and movies, computer programs and databases. KM Partners lawyers advice on the necessity of the copyright registration, provide support of such registration, advices on issues concerning the relations between the customer and contractor regarding the creation of a copyright object on the order, as well as on the basis of labor agreement. Company KM Partners provides services concerning the development of relevant agreements and our lawyers are experienced specialists in matters related to the use of copyright and related rights in promotional materials. KM Partners has an extensive experience in the legal issues resolution as well as tax accounting related to the creation, usage and obtaining of rights on such copyright objects as a computer program. KM Partners specialists provide advices on structuring relations concerning the transfer of copyright and related rights or the right of use of such objects as well as tax accounting of payments for the use of such objects. Approaches to qualification of copyright objects as either literary or science work, developed by KM Partners experts, have become a precedent and have important consequences for the application of agreements on avoidance of double taxation during the taxation of relevant royalty payments (including the software).[:]" ["parent"]=> int(457) ["count"]=> int(0) ["filter"]=> string(3) "raw" ["cat_ID"]=> int(458) ["category_count"]=> int(0) ["category_description"]=> string(7483) "[:ua]Охорона об’єктів авторського права та суміжних прав охоплює широке коло відносин щодо захисту літературних творів, фотографій та архітектурних проектів, рекламної продукції та фільмів, комп’ютерних програм та баз даних. Юристи КМ Партнери вирішують питання доцільності реєстрації об’єктів авторського права, надають послуги із супроводження такої реєстрації, консультації із питань, пов’язаних із врегулюванням відносин між замовником та виконавцем із створення об’єкта авторського права на замовлення, а також за договором трудового найму. Фірма КМ Партнери надає послуги із розробки проектів відповідних договорів та її юристи є досвідченими спеціалістами у питаннях, пов’язаних із використанням об’єктів авторських та суміжних прав у рекламних матеріалах. КМ Партнери має великий досвід вирішення юридичних питань, а також питань податкового обліку, пов’язаних із створенням, використанням та отриманням прав на такі об’єкти авторських прав як комп’ютерна програма. Спеціалісти КМ Партнери надають консультації з питань структурування відносин щодо передачі об'єктів авторських та суміжних прав або надання прав на використання таких об’єктів, а також податкового обліку платежів за їх використання таких об’єктів. Напрацьовані експертами КМ Партнери підходи до кваліфікації об’єктів авторського права як літературного твору чи твору науки стали прецедентом та мають важливі наслідки при застосуванні угод про уникнення подвійного оподаткування під час оподаткування відповідних платежів роялті (зокрема, щодо програмного забезпечення).[:ru]Охрана объектов авторского права и смежных прав охватывает широкий круг правоотношений относительно защиты литературных произведений, фотографий и архитектурных проектов, рекламной продукции и фильмов, компьютерных программ и баз данных. Юристы КМ Партнеры помогают решить вопрос целесообразности регистрации объектов авторского права, предоставляют услуги по сопровождению такой регистрации, предоставляют консультации по вопросам, связанным с урегулированием отношений между заказчиком и исполнителем по созданию объекта авторского права на заказ, а также по договору трудового найма. Фирма КМ Партнеры предоставляет услуги по разработке проектов соответствующих договоров, и ее юристы являются опытными специалистами в вопросах, связанных с использованием объектов авторских и смежных прав в рекламных материалах. КМ Партнеры имеет большой опыт решения юридических вопросов, а также вопросов налогового учета, связанных с созданием, использованием и получением прав на такие объекты авторских прав как компьютерная программа. Специалисты КМ Партнеры предоставляют консультации по вопросам структурирования отношений относительно передачи объектов авторских и смежных прав или предоставления прав на использование таких объектов, а также налогового учета платежей за их использование. Наработанные экспертами КМ Партнеры подходы к квалификации объектов авторского права как литературного произведения или произведения науки стали прецедентом и имеют важные последствия для применения соглашений об устранении двойного налогообложения при налогообложении соответствующих платежей роялти (в частности, в отношении программного обеспечения).[:en]Protection of copyright and related rights covers a wide range of relations concerning the protection of literary compositions, photographs and architectural plans, promotional products and movies, computer programs and databases. KM Partners lawyers advice on the necessity of the copyright registration, provide support of such registration, advices on issues concerning the relations between the customer and contractor regarding the creation of a copyright object on the order, as well as on the basis of labor agreement. Company KM Partners provides services concerning the development of relevant agreements and our lawyers are experienced specialists in matters related to the use of copyright and related rights in promotional materials. KM Partners has an extensive experience in the legal issues resolution as well as tax accounting related to the creation, usage and obtaining of rights on such copyright objects as a computer program. KM Partners specialists provide advices on structuring relations concerning the transfer of copyright and related rights or the right of use of such objects as well as tax accounting of payments for the use of such objects. Approaches to qualification of copyright objects as either literary or science work, developed by KM Partners experts, have become a precedent and have important consequences for the application of agreements on avoidance of double taxation during the taxation of relevant royalty payments (including the software).[:]" ["cat_name"]=> string(28) "Copyright and related rights" ["category_nicename"]=> string(28) "copyright-and-related-rights" ["category_parent"]=> int(457) }

Protection of copyright and related rights covers a wide range of relations concerning the protection of literary compositions, photographs and architectural plans, promotional products and movies, computer programs and databases.

KM Partners lawyers advice on the necessity of the copyright registration, provide support of such registration, advices on issues concerning the relations between the customer and contractor regarding the creation of a copyright object on the order, as well as on the basis of labor agreement.

Company KM Partners provides services concerning the development of relevant agreements and our lawyers are experienced specialists in matters related to the use of copyright and related rights in promotional materials.

KM Partners has an extensive experience in the legal issues resolution as well as tax accounting related to the creation, usage and obtaining of rights on such copyright objects as a computer program.

KM Partners specialists provide advices on structuring relations concerning the transfer of copyright and related rights or the right of use of such objects as well as tax accounting of payments for the use of such objects.

Approaches to qualification of copyright objects as either literary or science work, developed by KM Partners experts, have become a precedent and have important consequences for the application of agreements on avoidance of double taxation during the taxation of relevant royalty payments (including the software).