Tax due diligence

string(0) "" object(WP_Term)#1671 (16) { ["term_id"]=> int(270) ["name"]=> string(17) "Tax due diligence" ["slug"]=> string(17) "tax-due-diligence" ["term_group"]=> int(0) ["term_taxonomy_id"]=> int(270) ["taxonomy"]=> string(8) "category" ["description"]=> string(4268) "[:ua]Фахівці КМ Партнери мають значний досвід з діагностики господарських операцій підприємств на предмет податкових ризиків, що включає перевірку правомірності формування податкових витрат та виявлення можливих ризиків, недоліків документального оформлення господарських операцій, а також надання пропозицій щодо варіантів оптимізації податкових наслідків у вигляді висновку, звіту тощо. Відзначимо, що виявлені ризики, очікування щодо можливих підходів податкових органів не є теоретичними, а базуються на нашій практиці супроводження податкових перевірок та ведення податкових спорів в суді, що суттєво відрізняє нас від інших компаній, що надають аналогічні послуги. Здійснення діагностики господарських операцій на предмет податкових ризиків не передбачає проведення аудиту або перевірки відповідно до Міжнародних стандартів аудиту або інших стандартів.[:ru]Специалисты КМ Партнеры имеют значительный опыт по диагностике хозяйственных операций предприятий на предмет налоговых рисков, что включает проверку правомерности формирования налоговых расходов и обнаружение возможных рисков, упущений документального оформления хозяйственных операций, а также предоставления предложений относительно вариантов оптимизации налоговых последствий в виде заключения, отчета и тому подобное. Отметим, что обнаруженные риски, ожидания относительно возможных подходов налоговых органов не являются теоретическими, а базируются на нашей практике сопровождения налоговых проверок и ведения налоговых споров в суде, что существенно отличает нас от других компаний, которые предоставляют аналогичные услуги. Осуществление диагностики хозяйственных операций на предмет налоговых рисков не подразумевает проведение аудита или проверки согласно с Международными стандартами аудита или другими стандартами[:en]Specialists of KM Partners have a significant experience in tax risk assessment of business transactions including verification of tax expenditures formation and risk assessment, omissions in documenting of business transactions as well as provision of proposals regarding possible options to optimize the tax consequences in the form of legal opinion, report etc. It should be mentioned that risks detected and expectations regarding possible approaches of tax authorities are not theoretical and based on our practice in assistance during tax audits and representation of the taxpayers’ interests in the disputes with tax authorities. And this distinguishes us from other companies, which provide similar services. Such diagnostics of business transactions with focus on tax risks does not imply the audit or verification of the conformity with International Standards of the Audit or other standards. [:]" ["parent"]=> int(261) ["count"]=> int(0) ["filter"]=> string(3) "raw" ["cat_ID"]=> int(270) ["category_count"]=> int(0) ["category_description"]=> string(4268) "[:ua]Фахівці КМ Партнери мають значний досвід з діагностики господарських операцій підприємств на предмет податкових ризиків, що включає перевірку правомірності формування податкових витрат та виявлення можливих ризиків, недоліків документального оформлення господарських операцій, а також надання пропозицій щодо варіантів оптимізації податкових наслідків у вигляді висновку, звіту тощо. Відзначимо, що виявлені ризики, очікування щодо можливих підходів податкових органів не є теоретичними, а базуються на нашій практиці супроводження податкових перевірок та ведення податкових спорів в суді, що суттєво відрізняє нас від інших компаній, що надають аналогічні послуги. Здійснення діагностики господарських операцій на предмет податкових ризиків не передбачає проведення аудиту або перевірки відповідно до Міжнародних стандартів аудиту або інших стандартів.[:ru]Специалисты КМ Партнеры имеют значительный опыт по диагностике хозяйственных операций предприятий на предмет налоговых рисков, что включает проверку правомерности формирования налоговых расходов и обнаружение возможных рисков, упущений документального оформления хозяйственных операций, а также предоставления предложений относительно вариантов оптимизации налоговых последствий в виде заключения, отчета и тому подобное. Отметим, что обнаруженные риски, ожидания относительно возможных подходов налоговых органов не являются теоретическими, а базируются на нашей практике сопровождения налоговых проверок и ведения налоговых споров в суде, что существенно отличает нас от других компаний, которые предоставляют аналогичные услуги. Осуществление диагностики хозяйственных операций на предмет налоговых рисков не подразумевает проведение аудита или проверки согласно с Международными стандартами аудита или другими стандартами[:en]Specialists of KM Partners have a significant experience in tax risk assessment of business transactions including verification of tax expenditures formation and risk assessment, omissions in documenting of business transactions as well as provision of proposals regarding possible options to optimize the tax consequences in the form of legal opinion, report etc. It should be mentioned that risks detected and expectations regarding possible approaches of tax authorities are not theoretical and based on our practice in assistance during tax audits and representation of the taxpayers’ interests in the disputes with tax authorities. And this distinguishes us from other companies, which provide similar services. Such diagnostics of business transactions with focus on tax risks does not imply the audit or verification of the conformity with International Standards of the Audit or other standards. [:]" ["cat_name"]=> string(17) "Tax due diligence" ["category_nicename"]=> string(17) "tax-due-diligence" ["category_parent"]=> int(261) }

Specialists of KM Partners have a significant experience in tax risk assessment of business transactions including verification of tax expenditures formation and risk assessment, omissions in documenting of business transactions as well as provision of proposals regarding possible options to optimize the tax consequences in the form of legal opinion, report etc.

It should be mentioned that risks detected and expectations regarding possible approaches of tax authorities are not theoretical and based on our practice in assistance during tax audits and representation of the taxpayers’ interests in the disputes with tax authorities. And this distinguishes us from other companies, which provide similar services.

Such diagnostics of business transactions with focus on tax risks does not imply the audit or verification of the conformity with International Standards of the Audit or other standards.