Інформація про компанію

SONY DSC

ТОВ «ВТС Консалтинг» – багатопрофільна українська консалтингова фірма, що працює під торговою маркою (далі – КМ Партнери), спеціалізується на послугах з оподаткування, правових питаннях та консалтингу. КМ Партнери працює на ринку професійних юридичних послуг України з 1999 року.

Фірма «КМ Партнери» – ексклюзивний член WTS Global в Україні. Маючи представництво в більш ніж 100 країнах, WTS Global є провідною глобальною мережею в галузі оподаткування, що пропонує повний спектр податкових послуг. Усі фірми-учасники WTS Global проходять ретельний відбір на основі суворих перевірок якості та виступають сильними місцевими гравцями на своїх внутрішніх ринках. WTS Global свідомо утримується від проведення власне аудиту, як він визначений чинним законодавством, щоб уникнути будь-яких конфліктів інтересів та бути довготривалим довіреним радником для своїх міжнародних клієнтів. Серед клієнтів WTS Global – багатонаціональні компанії, міжнародні компанії середнього бізнесу, а також приватні клієнти та сімейні офіси.

Такий підхід (те, що ми не йдемо в аудитори) викликаний бажанням уникнути навіть потенційного конфлікту інтересів і заборон, пов’язаних із поєднанням аудиторської та консалтингової діяльності.

Так, навіть у Законі «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» у ч. 4 ст. 6 встановлені такі обмеження:

«4. Цим Законом встановлюються обмеження на одночасне надання підприємствам, що становлять суспільний інтерес, послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності та таких неаудиторських послуг:

1) складання податкової звітності, розрахунку обов’язкових зборів і платежів, представництва юридичних осіб у спорах із зазначених питань;

2) консультування з питань управління, розробки і супроводження управлінських рішень;

3) ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;

4) розробка та впровадження процедур внутрішнього контролю, управління ризиками, а також інформаційних технологій у фінансовій сфері;

5) надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із забезпечення ведення господарської діяльності; ведення переговорів від імені юридичних осіб; представництва інтересів у суді;

6) кадрове забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів, у тому числі послуги з надання персоналу, що приймає управлінські рішення та відповідає за складання фінансової звітності;

7) послуги з оцінки;

8) послуги, пов’язані із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробкою інвестиційної стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо фінансової інформації, зокрема проведення процедур, необхідних для підготовки, обговорення та випуску листів-підтверджень у зв’язку з емісією цінних паперів юридичних осіб» тощо.

У низці країн вимоги щодо недопущення поєднання аудиторської діяльності й такої діяльності, як консультування у сфері податків і митниці, перевірка правильності оподаткування – ще суворіші, і застосовуються не тільки як заборона поєднання цих видів діяльності на рівні однієї особи (в тому числі, юридичної), а й для фактично пов’язаних осіб. І ці обмеження посилюються з часом.

Тож для уникнення будь-яких непорозумінь відносно цього мережа WTS Global у цілому не займається аудитом фінансової звітності, як він визначений законодавством, зокрема ч. 1 ст. 1 вищевказаного закону як «аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам».

Однак щодо цього варто додати, що при тому, що ми не займаємося власне аудитом, це не виключає надання послуг, наприклад, із проведення спеціальних оглядів чи процедур на предмет перевірки сформованості показників податкової звітності в цілому у відповідності до податкового законодавства, правильності та обґрунтованості (наявність та ступінь ризиків, захистимість) податкової позиції з податкового обліку та відображення певних операцій чи напрямків діяльності тощо.

У своїй діяльності ми використовуємо  інноваційні підходи і рішення, що відповідають сучасним міжнародним стандартам у галузі консультування. Тісна взаємодія з колегами з WTS Global уможливлює супроводження складних проектів на міжнародному рівні. Завдяки цьому ми пропонуємо своїм клієнтам унікальні можливості поєднання досвіду місцевих фахівців та доступу до компетентних фахівців й ресурсів у багатьох юрисдикціях в усьому світі.

Наш досвід включає більше 20 років податкової, юридичної та консалтингової практики в Україні. Основними сферами нашої діяльності є:

 • оподаткування;
 • митне право;
 • трансфертне ціноутворення;
 • злиття та поглинання/ реструктуризація;
 • розробка договорів та супровід переговорів;
 • вирішення спорів;
 • сільське господарство;
 • нерухомість/ будівництво;
 • дистрибуція;
 • конкурентне та антимонопольне право;
 • корпоративне право;
 • трудове право/ трудові спори;
 • валютне регулювання;
 • інтелектуальна власність;
 • банкрутство.

Нашими клієнтами є провідні міжнародні компанії та їхні дочірні підприємства в Україні, середній бізнес, а також українські компанії у різних галузях промисловості.

Послуги з кримінального провадження, в тому числі надання захисту в кримінальних провадженнях з економічних злочинів, надаються адвокатським об’єднанням «КМ Партнери».

КМ Партнери є членом Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати в Україні, Бізнес Ради США-Україна (USUBC), Німецько-Української промислово-торговельної палати та Спілки українських підприємців.