Консультування у сфері валютного регулювання

string(0) "" object(WP_Term)#1669 (16) { ["term_id"]=> int(502) ["name"]=> string(228) "[:ua]Консультування у сфері валютного регулювання[:ru]Консультирование в области валютного регулирования[:en]Consulting on currency regulation" ["slug"]=> string(46) "konsultuvannja-u-sferi-valutnogo-reguljuvannja" ["term_group"]=> int(0) ["term_taxonomy_id"]=> int(503) ["taxonomy"]=> string(8) "category" ["description"]=> string(7210) "[:ua]КМ Партнери забезпечує якісну консультаційну підтримку з будь-яких питань, що виникають у процесі проведення нашими клієнтами розрахунків в іноземній валюті. Наші послуги включають:
 • консультування щодо діючих обмежень у сфері валютного регулювання та надання рекомендацій з ефективного структурування транскордонних операцій наших клієнтів;
 • аналіз документального оформлення діяльності наших клієнтів з метою визначення потенційних валютних ризиків, і винайдення оптимальних шляхів для їх упередження, включаючи внесення змін до діючих договорів з метою приведення їх у відповідність до вимог валютного регулювання;
 • аналіз транскордонних операцій клієнтів з метою визначення кола документів, отримання яких є необхідним, відповідно до діючого законодавства України, для проведення розрахунків в іноземній валюті. Ми допомагаємо структурувати транскордонні операції з урахуванням обмежень у сфері валютного контролю, консультуємо щодо умов та строків здійснення розрахунків у іноземній валюті при імпорті та експорті, порядку обов’язкового продажу валютних надходжень, інших операцій з іноземною валютою;
 • юридичний супровід отримання дозволів Національного Банку України (індивідуальних ліцензій);
 • надання комплексної юридичної підтримки під час отримання нашими клієнтами висновків про продовження строків для валютних операцій в органах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
[:ru]КМ Партнеры обеспечивает качественную консультационную поддержку по любым вопросам, которые возникают в процессе проведения нашими клиентами расчетов в иностранной валюте. Наши услуги включают:
 • консультирование относительно действующих ограничений в сфере валютного регулирования и предоставление рекомендаций по эффективному структурированию трансграничных операций наших клиентов;
 • анализ документального оформления деятельности наших клиентов с целью определения потенциальных валютных рисков и поиск оптимальных путей для их предотвращения, включая внесение изменений в действующие договора с целью приведения их в соответствие с требованиями валютного регулирования;
 • анализ трансграничных операций клиентов с целью определения перечня документов, получение которых является необходимым, в соответствии с действующим законодательством Украины, для проведения расчетов в иностранной валюте. Мы помогаем структурировать трансграничные операции с учетом ограничений в сфере валютного контроля, консультируем относительно условий и сроков осуществления расчетов в иностранной валюте при импорте и экспорте, порядка обязательной продажи валютных поступлений, других операций с иностранной валютой;
 • юридическое сопровождение получения разрешений Национального Банка Украины (индивидуальных лицензий);
 • предоставление комплексной юридической поддержки при получении нашими клиентами заключения о продлении сроков для валютных операций в органах Министерства экономического развития и торговли Украины.
[:en]KM Partners provides quality advice on any issues arising when our clients carry out settlements in foreign currency. Our services include:
 • consulting as to the valid restrictions in the area of currency regulation and providing advice regarding effective structuring of cross-border operations of our clients;
 • analysis of documents concerning the activity of our clients in order to identify potential currency risks and working out optimal ways to prevent them, inter alia, amending existing contracts to adjust them in accordance with the requirements of currency regulations;
 • analysis of our clients’ cross-border operations in order to determine the documents required according to the effective laws of Ukraine for carrying out settlements in foreign currency. We help to structure cross-border transactions with due regard to the currency control restrictions, as well as provide advice concerning terms and conditions of payments in foreign currency during import and export, the procedure of compulsory sale of foreign currency income, other operations with foreign currency;
 • legal support of obtaining permits (individual licenses) of the National Bank of Ukraine;
 • providing comprehensive legal support to our clients during obtaining opinion letters of the bodies of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine regarding prolongation of terms for currency operations.
[:]" ["parent"]=> int(491) ["count"]=> int(0) ["filter"]=> string(3) "raw" ["cat_ID"]=> int(502) ["category_count"]=> int(0) ["category_description"]=> string(7210) "[:ua]КМ Партнери забезпечує якісну консультаційну підтримку з будь-яких питань, що виникають у процесі проведення нашими клієнтами розрахунків в іноземній валюті. Наші послуги включають:
 • консультування щодо діючих обмежень у сфері валютного регулювання та надання рекомендацій з ефективного структурування транскордонних операцій наших клієнтів;
 • аналіз документального оформлення діяльності наших клієнтів з метою визначення потенційних валютних ризиків, і винайдення оптимальних шляхів для їх упередження, включаючи внесення змін до діючих договорів з метою приведення їх у відповідність до вимог валютного регулювання;
 • аналіз транскордонних операцій клієнтів з метою визначення кола документів, отримання яких є необхідним, відповідно до діючого законодавства України, для проведення розрахунків в іноземній валюті. Ми допомагаємо структурувати транскордонні операції з урахуванням обмежень у сфері валютного контролю, консультуємо щодо умов та строків здійснення розрахунків у іноземній валюті при імпорті та експорті, порядку обов’язкового продажу валютних надходжень, інших операцій з іноземною валютою;
 • юридичний супровід отримання дозволів Національного Банку України (індивідуальних ліцензій);
 • надання комплексної юридичної підтримки під час отримання нашими клієнтами висновків про продовження строків для валютних операцій в органах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
[:ru]КМ Партнеры обеспечивает качественную консультационную поддержку по любым вопросам, которые возникают в процессе проведения нашими клиентами расчетов в иностранной валюте. Наши услуги включают:
 • консультирование относительно действующих ограничений в сфере валютного регулирования и предоставление рекомендаций по эффективному структурированию трансграничных операций наших клиентов;
 • анализ документального оформления деятельности наших клиентов с целью определения потенциальных валютных рисков и поиск оптимальных путей для их предотвращения, включая внесение изменений в действующие договора с целью приведения их в соответствие с требованиями валютного регулирования;
 • анализ трансграничных операций клиентов с целью определения перечня документов, получение которых является необходимым, в соответствии с действующим законодательством Украины, для проведения расчетов в иностранной валюте. Мы помогаем структурировать трансграничные операции с учетом ограничений в сфере валютного контроля, консультируем относительно условий и сроков осуществления расчетов в иностранной валюте при импорте и экспорте, порядка обязательной продажи валютных поступлений, других операций с иностранной валютой;
 • юридическое сопровождение получения разрешений Национального Банка Украины (индивидуальных лицензий);
 • предоставление комплексной юридической поддержки при получении нашими клиентами заключения о продлении сроков для валютных операций в органах Министерства экономического развития и торговли Украины.
[:en]KM Partners provides quality advice on any issues arising when our clients carry out settlements in foreign currency. Our services include:
 • consulting as to the valid restrictions in the area of currency regulation and providing advice regarding effective structuring of cross-border operations of our clients;
 • analysis of documents concerning the activity of our clients in order to identify potential currency risks and working out optimal ways to prevent them, inter alia, amending existing contracts to adjust them in accordance with the requirements of currency regulations;
 • analysis of our clients’ cross-border operations in order to determine the documents required according to the effective laws of Ukraine for carrying out settlements in foreign currency. We help to structure cross-border transactions with due regard to the currency control restrictions, as well as provide advice concerning terms and conditions of payments in foreign currency during import and export, the procedure of compulsory sale of foreign currency income, other operations with foreign currency;
 • legal support of obtaining permits (individual licenses) of the National Bank of Ukraine;
 • providing comprehensive legal support to our clients during obtaining opinion letters of the bodies of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine regarding prolongation of terms for currency operations.
[:]" ["cat_name"]=> string(228) "[:ua]Консультування у сфері валютного регулювання[:ru]Консультирование в области валютного регулирования[:en]Consulting on currency regulation" ["category_nicename"]=> string(46) "konsultuvannja-u-sferi-valutnogo-reguljuvannja" ["category_parent"]=> int(491) }

КМ Партнери забезпечує якісну консультаційну підтримку з будь-яких питань, що виникають у процесі проведення нашими клієнтами розрахунків в іноземній валюті.

Наші послуги включають:

 • консультування щодо діючих обмежень у сфері валютного регулювання та надання рекомендацій з ефективного структурування транскордонних операцій наших клієнтів;
 • аналіз документального оформлення діяльності наших клієнтів з метою визначення потенційних валютних ризиків, і винайдення оптимальних шляхів для їх упередження, включаючи внесення змін до діючих договорів з метою приведення їх у відповідність до вимог валютного регулювання;
 • аналіз транскордонних операцій клієнтів з метою визначення кола документів, отримання яких є необхідним, відповідно до діючого законодавства України, для проведення розрахунків в іноземній валюті. Ми допомагаємо структурувати транскордонні операції з урахуванням обмежень у сфері валютного контролю, консультуємо щодо умов та строків здійснення розрахунків у іноземній валюті при імпорті та експорті, порядку обов’язкового продажу валютних надходжень, інших операцій з іноземною валютою;
 • юридичний супровід отримання дозволів Національного Банку України (індивідуальних ліцензій);
 • надання комплексної юридичної підтримки під час отримання нашими клієнтами висновків про продовження строків для валютних операцій в органах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.