Реструктуризація та підтримка корпоративних транзакцій

string(0) "" object(WP_Term)#1668 (16) { ["term_id"]=> int(371) ["name"]=> string(104) "Реструктуризація та підтримка корпоративних транзакцій" ["slug"]=> string(37) "consulting-restructuring-transactions" ["term_group"]=> int(0) ["term_taxonomy_id"]=> int(372) ["taxonomy"]=> string(8) "category" ["description"]=> string(5817) "[:ua]WTS Consulting надає інтегровану підтримку з усіх аспектів, пов’язаних з реструктуризацією бізнесу та проведення корпоративних транзакцій, таких як злиття і поглинання, приєднання, поділ юридичних осіб та інше. Досвід наших спеціалістів у податках, фінансах, юридичних аспектах реструктуризації забезпечує ефективну підтримку на всіх стадіях здійснення транзакції чи реструктуризації бізнесу. Непересічний досвід участі в таких проектах та можливість залучення компаній мережі WTS з інших країн дозволяють ефективно надавати послуги в цій сфері як на національному, так і на міжнародному рівнях. Наші послуги щодо реструктуризації включають:
 • розробку концепції реструктуризації;
 • підтримку та контроль впровадження концепції;
 • питання, пов’язані з трудовим правом;
 • питання управління фінансовими ресурсами та інтегроване планування;
 • податкові аспекти реструктуризації;
 • підтримку управлінських рішень.
Наші послуги щодо корпоративних транзакцій включають:
 • консультаційну підтримку злиття та поглинань;
 • податкове структурування;
 • стратегію фінансування;
 • послуги з комплексної перевірки операції (Due Diligence) зі сторони покупця та продавця.
[:ru]WTS Consulting предоставляет интегрированную поддержку по всем аспектам, связанным с реструктуризацией бизнеса и проведением корпоративных транзакций, таких как слияние и поглощение, присоединение, раздел юридических лиц и т.д. Опыт наших специалистов в налогах, финансах, юридических аспектах реструктуризации обеспечивает эффективную поддержку на всех стадиях осуществления транзакций или реструктуризации бизнеса. Выдающийся опыт участия в подобных проектах и возможность привлечения компаний сети WTS из других стран позволяют эффективно предоставлять услуги в этой сфере, как на национальном, так и на международном уровнях. Наши услуги в отношении реструктуризации включают:
 • разработку концепции реструктуризации;
 • поддержку и контроль внедрения концепции;
 • вопросы, связанные с трудовым правом;
 • вопросы управления финансовыми ресурсами и интегрированное планирование;
 • налоговые аспекты реструктуризации;
 • поддержку управленческих решений.
Наши услуги в отношении корпоративных транзакций включают:
 • консультационную поддержку слияний и поглощений;
 • налоговое структурирование;
 • стратегию финансирования;
 • услуги по комплексной проверке операции (Due Diligence) со стороны покупателя и продавца.
[:en]WTS Consulting LLC renders integrated support in all aspects related to restructuring and corporate transactions such as merger and acquisitions, takeover, division of legal entities etc. Experience of our specialists in tax, financing and legal aspects of restructuring provide for effective support at all stages of corporate transactions or business restructuring. Outstanding experience of participation in such projects and possibility to involve WTS network companies from other countries allow rendering of the services effectively at both national and international levels. Our services on restructuring are the following:
 • elaboration of restructuring concept;
 • support and management of concept implementation;
 • labor related issues;
 • financial management and integrated planning issues;
 • tax aspects of restructuring;
 • support of management/governance decision-making.
Our services on corporate transactions include:
 • advisory support of mergers and acquisitions;
 • tax structuring;
 • funding strategy;
 • Due Diligence of transactions on the part of customer/purchaser and seller.
[:]" ["parent"]=> int(348) ["count"]=> int(0) ["filter"]=> string(3) "raw" ["cat_ID"]=> int(371) ["category_count"]=> int(0) ["category_description"]=> string(5817) "[:ua]WTS Consulting надає інтегровану підтримку з усіх аспектів, пов’язаних з реструктуризацією бізнесу та проведення корпоративних транзакцій, таких як злиття і поглинання, приєднання, поділ юридичних осіб та інше. Досвід наших спеціалістів у податках, фінансах, юридичних аспектах реструктуризації забезпечує ефективну підтримку на всіх стадіях здійснення транзакції чи реструктуризації бізнесу. Непересічний досвід участі в таких проектах та можливість залучення компаній мережі WTS з інших країн дозволяють ефективно надавати послуги в цій сфері як на національному, так і на міжнародному рівнях. Наші послуги щодо реструктуризації включають:
 • розробку концепції реструктуризації;
 • підтримку та контроль впровадження концепції;
 • питання, пов’язані з трудовим правом;
 • питання управління фінансовими ресурсами та інтегроване планування;
 • податкові аспекти реструктуризації;
 • підтримку управлінських рішень.
Наші послуги щодо корпоративних транзакцій включають:
 • консультаційну підтримку злиття та поглинань;
 • податкове структурування;
 • стратегію фінансування;
 • послуги з комплексної перевірки операції (Due Diligence) зі сторони покупця та продавця.
[:ru]WTS Consulting предоставляет интегрированную поддержку по всем аспектам, связанным с реструктуризацией бизнеса и проведением корпоративных транзакций, таких как слияние и поглощение, присоединение, раздел юридических лиц и т.д. Опыт наших специалистов в налогах, финансах, юридических аспектах реструктуризации обеспечивает эффективную поддержку на всех стадиях осуществления транзакций или реструктуризации бизнеса. Выдающийся опыт участия в подобных проектах и возможность привлечения компаний сети WTS из других стран позволяют эффективно предоставлять услуги в этой сфере, как на национальном, так и на международном уровнях. Наши услуги в отношении реструктуризации включают:
 • разработку концепции реструктуризации;
 • поддержку и контроль внедрения концепции;
 • вопросы, связанные с трудовым правом;
 • вопросы управления финансовыми ресурсами и интегрированное планирование;
 • налоговые аспекты реструктуризации;
 • поддержку управленческих решений.
Наши услуги в отношении корпоративных транзакций включают:
 • консультационную поддержку слияний и поглощений;
 • налоговое структурирование;
 • стратегию финансирования;
 • услуги по комплексной проверке операции (Due Diligence) со стороны покупателя и продавца.
[:en]WTS Consulting LLC renders integrated support in all aspects related to restructuring and corporate transactions such as merger and acquisitions, takeover, division of legal entities etc. Experience of our specialists in tax, financing and legal aspects of restructuring provide for effective support at all stages of corporate transactions or business restructuring. Outstanding experience of participation in such projects and possibility to involve WTS network companies from other countries allow rendering of the services effectively at both national and international levels. Our services on restructuring are the following:
 • elaboration of restructuring concept;
 • support and management of concept implementation;
 • labor related issues;
 • financial management and integrated planning issues;
 • tax aspects of restructuring;
 • support of management/governance decision-making.
Our services on corporate transactions include:
 • advisory support of mergers and acquisitions;
 • tax structuring;
 • funding strategy;
 • Due Diligence of transactions on the part of customer/purchaser and seller.
[:]" ["cat_name"]=> string(104) "Реструктуризація та підтримка корпоративних транзакцій" ["category_nicename"]=> string(37) "consulting-restructuring-transactions" ["category_parent"]=> int(348) }

WTS Consulting надає інтегровану підтримку з усіх аспектів, пов’язаних з реструктуризацією бізнесу та проведення корпоративних транзакцій, таких як злиття і поглинання, приєднання, поділ юридичних осіб та інше. Досвід наших спеціалістів у податках, фінансах, юридичних аспектах реструктуризації забезпечує ефективну підтримку на всіх стадіях здійснення транзакції чи реструктуризації бізнесу. Непересічний досвід участі в таких проектах та можливість залучення компаній мережі WTS з інших країн дозволяють ефективно надавати послуги в цій сфері як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Наші послуги щодо реструктуризації включають:

 • розробку концепції реструктуризації;
 • підтримку та контроль впровадження концепції;
 • питання, пов’язані з трудовим правом;
 • питання управління фінансовими ресурсами та інтегроване планування;
 • податкові аспекти реструктуризації;
 • підтримку управлінських рішень.

Наші послуги щодо корпоративних транзакцій включають:

 • консультаційну підтримку злиття та поглинань;
 • податкове структурування;
 • стратегію фінансування;
 • послуги з комплексної перевірки операції (Due Diligence) зі сторони покупця та продавця.