Спір щодо включення роялті до митної вартості. ВАСУ підтримав аргументи  WTS Consulting стосовно: 1) неможливості використання собівартості запасів для обрахунку роялті з метою включення до митної вартості; 2) обов’язкового винесення митницею рішень про визначення митної вартості (окремо від Акта) під час проведення перевірки; 3) необхідності здійснювати розрахунок митної вартості щодо кожної окремої митної декларації. Позов імпортера задоволено, податкові повідомлення-рішення скасовані повністю.

2010-2015

клієнт: українське підприємство великої міжнародної компанії в сфері товарів побутового призначення