Наши услуги

string(0) "" object(WP_Term)#5552 (16) { ["term_id"]=> int(556) ["name"]=> string(71) "[:ua]Наші послуги[:ru]Наши услуги[:en]Our services" ["slug"]=> string(12) "our-services" ["term_group"]=> int(0) ["term_taxonomy_id"]=> int(555) ["taxonomy"]=> string(8) "category" ["description"]=> string(12181) "[:ua] КМ Партнери надає широкий спектр послуг у різноманітних практиках. Якість наших послуг відома як в Україні, так і за її межами: з 2005 року КМ Партнери та партнери фірми незмінно займають найвищі рейтингові сходинки за результатами досліджень вітчизняних і зарубіжних рейтингових видань The Legal 500, Chambers Europe, Best Lawyers, Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients, Client Choice Awards, Who is Who Legal, Tax Directors Handbook та інших. Наприкінці 2010 року КМ Партнери стала ексклюзивним членом організації WTS Global (World Tax Services Global) – глобальної мережі, що об’єднує фірми зі спеціалізацією у сфері податкового права більше ніж у 100 країнах світу. WTS Global був створений для обміну досвідом та для того, щоб юридичні фірми з переважно локальною спеціалізацією одержали переваги транснаціоналізації і можливість надання послуг на глобальному рівні. Таким чином, глибокі знання вітчизняного законодавства спеціалістів КМ Партнери і можливість використовувати міжнародний досвід роботи наших колег з WTS Global дають можливість надавати нашим клієнтам високоякісні послуги у будь-яких сферах, пов’язаних з оподаткуванням. Наразі динамічно розвиваються практики фірми у галузі митного права та трансфертного ціноутворення. Спеціалісти КМ Партнери тримають руку на пульсі останніх змін законодавства та пропонують своїм клієнтам комплексну підтримку при вирішенні будь-яких питань у цих сферах, починаючи з аналізу потенційних ризиків та з’ясуванні «слабких» місць у веденні бізнесу клієнта, закінчуючи обстоюванням його інтересів у судових спорах з митними органами, чи оскарженням результатів перевірок контрольованих операцій. Фірма також має кваліфікованих та досвідчених фахівців, що спеціалізуються на корпоративному праві, нерухомості та земельних питаннях, конкурентному праві, комерційному та договірному праві, цивільному, трудовому праві, а також праві інтелектуальної власності. Однією з основних практик є також вирішення спорів – як у національних судах, так і у третейських судах та комерційних арбітражах. Юристи фірми поєднують знання та досвід у юридичних питаннях з розумінням особливостей бізнесу клієнта, а тому мають можливість запропонувати саме такий юридичний інструмент, який найбільше підходить конкретному клієнту. Фірма давно та плідно працює з клієнтами з різноманітних галузей економіки, серед яких сільське господарство, паливно-енергетичний комплекс, будівництво, транспорт та інфраструктура, інформаційні технології та телекомунікації, торгівля та інші. Поєднання кваліфікації спеціалістів юридичної та податкової практик дозволяє фірмі надавати комплексне обслуговування найвищої якості. [:ru] КМ Партнеры предоставляет широкий спектр услуг в различных практиках. Качество наших услуг известно как в Украине, так и за ее пределами: с 2005 года КМ Партнеры и партнеры фирмы неизменно занимают высокие рейтинговые ступени по результатам исследований отечественных и зарубежных рейтинговых изданий The Legal 500, Chambers Europe, Best Lawyers, Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients, Client Choice Awards, Who is Who Legal, Tax Directors Handbook и других. В конце 2010 года фирма КМ Партнеры стала эксклюзивным членом организации WTS Global (World Tax Services Global) — глобальной сети, объединяющей фирмы со специализацией в сфере налогового права с более чем 100 стран. WTS Global был создан для обмена опытом и для того, чтобы юридические фирмы с преимущественно локальной специализацией, получили преимущества транснационализации и возможность предоставлять услуги на глобальном уровне. Таким образом, глубокие знания отечественного законодательства специалистов КМ Партнеры и возможность использовать международный опыт работы наших коллег из WTS Global дают возможность предоставлять высококачественные услуги в любых сферах, связанных с налогообложением. На данный момент динамично развиваются практики фирмы в области таможенного права и трансфертного ценообразования. Специалисты КМ Партнеры держат руку на пульсе последних изменений законодательства и предлагают своим клиентам комплексную поддержку при решении любых вопросов в этих сферах, начиная с анализа потенциальных рисков и выяснения «слабых» мест в ведении бизнеса клиента, заканчивая отстаиванием его в судебных спорах с таможенными органами, или обжалованием результатов проверок контролируемых операций. Фирма также имеет квалифицированных и опытных специалистов, которые специализируются на корпоративном праве, недвижимости и земельных вопросах, конкурентном праве, коммерческом и договорном праве, гражданском, трудовом праве, а также праве интеллектуальной собственности. Одной из основных практик является также разрешение споров, как в национальных судах, так и в третейских судах и коммерческих арбитражах. Юристы фирмы сочетают знания и опыт в юридических вопросах с пониманием особенностей бизнеса клиента и поэтому имеют возможность предложить юридический инструмент, наиболее подходящий конкретному клиенту. Фирма давно и плодотворно работает с клиентами из различных отраслей экономики, среди которых сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, строительство, транспорт и инфраструктура, информационные технологии и телекоммуникации, торговля и другие. Сочетание квалификации специалистов юридической и налоговой практик позволяет фирме предоставлять комплексное обслуживание наивысшего качества. [:en] KM Partners offers a wide range of services in different practices. The quality of our tax consulting services is well-known both in Ukraine and abroad: since 2005 KM Partners and its partners have been constantly top-ranked in the tax practice category on the basis of the results of national and foreign ranking researches such as The Legal 500, Сhambers Europe Clients’ Guide, Best Lawyers, Client Choice Awards, Who is Who Legal, Tax Directors Handbook, Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients and many others. At the end of 2010 KM Partners has become an exclusive member of WTS Global –a global network of consulting firms specialized in tax and represented by about 100 countries worldwide. WTS Global was formed with the purpose of experience exchange between local firms to get the advantages of globalization and the opportunity of rendering services at the global level. Thus, the profound knowledge of our specialists and possibility to use the international experience of our colleges from WTS Global enables provision of high quality support in any sphere of taxation. Customs and transfer pricing practices are under dynamic development at the present moment. The experts of KM Partners keep abreast of the latest changes in legislation and provide complex support in solving any issues related to these branches, starting from assessment of potential risks and defining the areas of vulnerability to defend the Clients’ interests in the disputes with customs authorities or appealing against the results of controlled transactions audit. The company also has qualified and experienced experts who specialize in corporate law, real estate and land issues, competition law, commercial and contract law, civil law, labor law and intellectual property law. Among main practices there is also dispute resolution in national courts, arbitration courts and through commercial arbitration. Our lawyers have profound knowledge and experience in legal issues, as well as the insight on the client’s business; therefore they are able to offer a right legal instrument which suits best to a particular client. The company has long and successful cooperation with clients from various industries, including agriculture, fuel and energy complex, construction, transport and infrastructure, information technologies and telecommunications, trade, and others. The combination of professional qualification from legal and tax practices allows us to provide comprehensive services with the highest quality." ["parent"]=> int(0) ["count"]=> int(0) ["filter"]=> string(3) "raw" ["cat_ID"]=> int(556) ["category_count"]=> int(0) ["category_description"]=> string(12181) "[:ua] КМ Партнери надає широкий спектр послуг у різноманітних практиках. Якість наших послуг відома як в Україні, так і за її межами: з 2005 року КМ Партнери та партнери фірми незмінно займають найвищі рейтингові сходинки за результатами досліджень вітчизняних і зарубіжних рейтингових видань The Legal 500, Chambers Europe, Best Lawyers, Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients, Client Choice Awards, Who is Who Legal, Tax Directors Handbook та інших. Наприкінці 2010 року КМ Партнери стала ексклюзивним членом організації WTS Global (World Tax Services Global) – глобальної мережі, що об’єднує фірми зі спеціалізацією у сфері податкового права більше ніж у 100 країнах світу. WTS Global був створений для обміну досвідом та для того, щоб юридичні фірми з переважно локальною спеціалізацією одержали переваги транснаціоналізації і можливість надання послуг на глобальному рівні. Таким чином, глибокі знання вітчизняного законодавства спеціалістів КМ Партнери і можливість використовувати міжнародний досвід роботи наших колег з WTS Global дають можливість надавати нашим клієнтам високоякісні послуги у будь-яких сферах, пов’язаних з оподаткуванням. Наразі динамічно розвиваються практики фірми у галузі митного права та трансфертного ціноутворення. Спеціалісти КМ Партнери тримають руку на пульсі останніх змін законодавства та пропонують своїм клієнтам комплексну підтримку при вирішенні будь-яких питань у цих сферах, починаючи з аналізу потенційних ризиків та з’ясуванні «слабких» місць у веденні бізнесу клієнта, закінчуючи обстоюванням його інтересів у судових спорах з митними органами, чи оскарженням результатів перевірок контрольованих операцій. Фірма також має кваліфікованих та досвідчених фахівців, що спеціалізуються на корпоративному праві, нерухомості та земельних питаннях, конкурентному праві, комерційному та договірному праві, цивільному, трудовому праві, а також праві інтелектуальної власності. Однією з основних практик є також вирішення спорів – як у національних судах, так і у третейських судах та комерційних арбітражах. Юристи фірми поєднують знання та досвід у юридичних питаннях з розумінням особливостей бізнесу клієнта, а тому мають можливість запропонувати саме такий юридичний інструмент, який найбільше підходить конкретному клієнту. Фірма давно та плідно працює з клієнтами з різноманітних галузей економіки, серед яких сільське господарство, паливно-енергетичний комплекс, будівництво, транспорт та інфраструктура, інформаційні технології та телекомунікації, торгівля та інші. Поєднання кваліфікації спеціалістів юридичної та податкової практик дозволяє фірмі надавати комплексне обслуговування найвищої якості. [:ru] КМ Партнеры предоставляет широкий спектр услуг в различных практиках. Качество наших услуг известно как в Украине, так и за ее пределами: с 2005 года КМ Партнеры и партнеры фирмы неизменно занимают высокие рейтинговые ступени по результатам исследований отечественных и зарубежных рейтинговых изданий The Legal 500, Chambers Europe, Best Lawyers, Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients, Client Choice Awards, Who is Who Legal, Tax Directors Handbook и других. В конце 2010 года фирма КМ Партнеры стала эксклюзивным членом организации WTS Global (World Tax Services Global) — глобальной сети, объединяющей фирмы со специализацией в сфере налогового права с более чем 100 стран. WTS Global был создан для обмена опытом и для того, чтобы юридические фирмы с преимущественно локальной специализацией, получили преимущества транснационализации и возможность предоставлять услуги на глобальном уровне. Таким образом, глубокие знания отечественного законодательства специалистов КМ Партнеры и возможность использовать международный опыт работы наших коллег из WTS Global дают возможность предоставлять высококачественные услуги в любых сферах, связанных с налогообложением. На данный момент динамично развиваются практики фирмы в области таможенного права и трансфертного ценообразования. Специалисты КМ Партнеры держат руку на пульсе последних изменений законодательства и предлагают своим клиентам комплексную поддержку при решении любых вопросов в этих сферах, начиная с анализа потенциальных рисков и выяснения «слабых» мест в ведении бизнеса клиента, заканчивая отстаиванием его в судебных спорах с таможенными органами, или обжалованием результатов проверок контролируемых операций. Фирма также имеет квалифицированных и опытных специалистов, которые специализируются на корпоративном праве, недвижимости и земельных вопросах, конкурентном праве, коммерческом и договорном праве, гражданском, трудовом праве, а также праве интеллектуальной собственности. Одной из основных практик является также разрешение споров, как в национальных судах, так и в третейских судах и коммерческих арбитражах. Юристы фирмы сочетают знания и опыт в юридических вопросах с пониманием особенностей бизнеса клиента и поэтому имеют возможность предложить юридический инструмент, наиболее подходящий конкретному клиенту. Фирма давно и плодотворно работает с клиентами из различных отраслей экономики, среди которых сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, строительство, транспорт и инфраструктура, информационные технологии и телекоммуникации, торговля и другие. Сочетание квалификации специалистов юридической и налоговой практик позволяет фирме предоставлять комплексное обслуживание наивысшего качества. [:en] KM Partners offers a wide range of services in different practices. The quality of our tax consulting services is well-known both in Ukraine and abroad: since 2005 KM Partners and its partners have been constantly top-ranked in the tax practice category on the basis of the results of national and foreign ranking researches such as The Legal 500, Сhambers Europe Clients’ Guide, Best Lawyers, Client Choice Awards, Who is Who Legal, Tax Directors Handbook, Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients and many others. At the end of 2010 KM Partners has become an exclusive member of WTS Global –a global network of consulting firms specialized in tax and represented by about 100 countries worldwide. WTS Global was formed with the purpose of experience exchange between local firms to get the advantages of globalization and the opportunity of rendering services at the global level. Thus, the profound knowledge of our specialists and possibility to use the international experience of our colleges from WTS Global enables provision of high quality support in any sphere of taxation. Customs and transfer pricing practices are under dynamic development at the present moment. The experts of KM Partners keep abreast of the latest changes in legislation and provide complex support in solving any issues related to these branches, starting from assessment of potential risks and defining the areas of vulnerability to defend the Clients’ interests in the disputes with customs authorities or appealing against the results of controlled transactions audit. The company also has qualified and experienced experts who specialize in corporate law, real estate and land issues, competition law, commercial and contract law, civil law, labor law and intellectual property law. Among main practices there is also dispute resolution in national courts, arbitration courts and through commercial arbitration. Our lawyers have profound knowledge and experience in legal issues, as well as the insight on the client’s business; therefore they are able to offer a right legal instrument which suits best to a particular client. The company has long and successful cooperation with clients from various industries, including agriculture, fuel and energy complex, construction, transport and infrastructure, information technologies and telecommunications, trade, and others. The combination of professional qualification from legal and tax practices allows us to provide comprehensive services with the highest quality." ["cat_name"]=> string(71) "[:ua]Наші послуги[:ru]Наши услуги[:en]Our services" ["category_nicename"]=> string(12) "our-services" ["category_parent"]=> int(0) }

КМ Партнеры предоставляет широкий спектр услуг в различных практиках. Качество наших услуг известно как в Украине, так и за ее пределами: с 2005 года КМ Партнеры и партнеры фирмы неизменно занимают высокие рейтинговые ступени по результатам исследований отечественных и зарубежных рейтинговых изданий The Legal 500, Chambers Europe, Best Lawyers, Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients, Client Choice Awards, Who is Who Legal, Tax Directors Handbook и других.

В конце 2010 года фирма КМ Партнеры стала эксклюзивным членом организации WTS Global (World Tax Services Global) — глобальной сети, объединяющей фирмы со специализацией в сфере налогового права с более чем 100 стран. WTS Global был создан для обмена опытом и для того, чтобы юридические фирмы с преимущественно локальной специализацией, получили преимущества транснационализации и возможность предоставлять услуги на глобальном уровне.

Таким образом, глубокие знания отечественного законодательства специалистов КМ Партнеры и возможность использовать международный опыт работы наших коллег из WTS Global дают возможность предоставлять высококачественные услуги в любых сферах, связанных с налогообложением.

На данный момент динамично развиваются практики фирмы в области таможенного права и трансфертного ценообразования. Специалисты КМ Партнеры держат руку на пульсе последних изменений законодательства и предлагают своим клиентам комплексную поддержку при решении любых вопросов в этих сферах, начиная с анализа потенциальных рисков и выяснения «слабых» мест в ведении бизнеса клиента, заканчивая отстаиванием его в судебных спорах с таможенными органами, или обжалованием результатов проверок контролируемых операций.

Фирма также имеет квалифицированных и опытных специалистов, которые специализируются на корпоративном праве, недвижимости и земельных вопросах, конкурентном праве, коммерческом и договорном праве, гражданском, трудовом праве, а также праве интеллектуальной собственности. Одной из основных практик является также разрешение споров, как в национальных судах, так и в третейских судах и коммерческих арбитражах.

Юристы фирмы сочетают знания и опыт в юридических вопросах с пониманием особенностей бизнеса клиента и поэтому имеют возможность предложить юридический инструмент, наиболее подходящий конкретному клиенту. Фирма давно и плодотворно работает с клиентами из различных отраслей экономики, среди которых сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, строительство, транспорт и инфраструктура, информационные технологии и телекоммуникации, торговля и другие.

Сочетание квалификации специалистов юридической и налоговой практик позволяет фирме предоставлять комплексное обслуживание наивысшего качества.